You are here:
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Pedagoški zavod Mostar

 

   PPZ MOSTAR djeluje kao samostalna upravna organizacija.

Unutrašnja struktura i organizacija Pedagoškog zavoda:

 • Odjeljenje za nastavne planove i programe, standarde i udžbenike
 • Odjeljenje za stručno-pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika
 • Odjeljenje za pravne, kadrovske i opće poslove

Pedagoški zavod danas ima 13 zaposlenih:

 • direktor/ica
 • šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opće poslove
 • šef Odjeljenja za stručno pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika i stručnih saradnika
 • 7 stručnih savjetnika
 • stručni saradnik za statistiku
 • likvidator za plaće i blagajničke poslove
 • vozač
 • higijeničarka

PEDAGOŠKI ZAVOD je stručna i upravna organizacija koju je osnovala Vlada HNK-a s ciljem da pruža stručnu podršku
odgojno-obrazovnim institucijama i vrši stručno-pedagoški nadzor.

CILJEVI:

 • Poboljšanje kvaliteta nastave
 • Razvoj odgojno-obrazovnih institucija
 • Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj prosvjetnih radnika
 • Poboljšanje komunikacije i kooperacije u oblasti odgoja i obrazovanja

PEDAGOŠKI ZAVOD

 • pruža stručnu pomoć vrtićima i školama
 • vrši stručno-pedagoški nadzor
 • predlaže nastavne planove i programe i prati njihovu primjenu
 • prati i vrednuje rezultate rada škola, nastavnika i učenika
 • organizuje različite oblike stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika
 • pruža stručnu pomoć nastavnicima pripravnicima
 • organizuje takmičenja učenika
 • podržava programe rada sa nadarenim učenicima
 • snažno podržava inkluzivno obrazovanje
 • prredlaže i podržava uvođenje inovacija u odgojno-obrazovni rad
 • prati izvođenje eksperimentalne nastave
 • izgrađuje i provodi projekte za unapređenje nastavne prakse
 • provodi istraživanje u oblastima obrazovanja

 

 

 

Predškolsko obrazovanje

Anketa

Kako Vam se sviđa naša stranica?
 

Slučajni izbor

No images