You are here:
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nadležnosti PDF Ispis Email

Nadležnosti Pedagoškog zavoda su da vrši upravne, stručne, analitičke i druge poslove utvrđene zakonom, a naročito da: 

 • Utvrđuje prijedlog koncepcije odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, sredstava i učila za predškolske ustanove, osnovne, specijalne, srednje škole i domove učenika.
 •  Utvrđuje prijedlog NPP-a i prati njihovu primjenu.
 • Vrši pedagoško stručni nadzor, koji pored ostalog, obuhvata:
  •  Praćenje primjene i realizacije nastavnog plana i programa, odnosno ciljeva i zadataka, sadržaja, obima, oblika, metoda i postupaka odgojno-obrazovnog rada;
  • Praćenje, proučavanje i analizu sistema obrazovanja i odgoja, te predlaganje mjera za njegovo unapređivanje i razvoj;
  • Praćenje i unapređivanje nastavne tehnike i tehnologije, te organizovanje obučavanja i usavršavanja nastavnika i saradnika za primjenu novih nastavnih metoda i nove nastavne tehnologije;
  • Praćenje i vrednovanje rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi, kao i rada direktora i pomoćnika direktora;
  • Pružanje stručne pomoći u planiranju, programiranju i organizaciji odgojno-obrazovnog rada, ocjenjivanju i napredovanju učenika, a posebno nadarenih učenika.
  • Pruža stručnu pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i saradnicima putem savjetodavno instruktivnog rada i izdavačke djelatnosti.
  • Organizira i realizira razne oblike kantonalnih takmičenja učenika
  • Donosi metodologiju izrade godišnjeg plana i programa za osnovnu školu i sve tipove srednjih škola.
  •  Daje saglasnost na GPP škole.
  • Donosi pravilnik o postupku upisa djece u prvi razred osnovne škole.
  • Utvrđuje prijedlog nastavnog kalendara.
  • Prati i vrednuje primjenu udžbenika te normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava.
  • Izdaje stručni časopis za nastavnu teoriju i praksu "Didaktički putokazi".
  • Odlučuje povodom zahtjeva domaćih i međunarodnih organizacija i institucija za implementaciju projekata, programa i aktivnosti u školama.
  • Vodi bazu podataka o odgojno-obrazovnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.  

 

 

Predškolsko obrazovanje

Anketa

Kako Vam se sviđa naša stranica?
 

Slučajni izbor

No images