Historijat Ispis

Pedagoki zavod Mostar jučer-danas-sutra

1995. godine Odlukom Predsjedništva Okruga Mostar, obnovljen je rad Međuopštinskog pedagoškog zavoda Mostar.
Adresa zavoda je 1995. godine bila Fejićeva ulica, a 1996. godine Onešćukova.

 

Prvi poslijeratni direktor, tj. direktorica je bila prof. dr. Đulsa Bajramović od 26.04.1995.godine. Broj uposlenih je tada bio 11.

To su: Đulsa Bajramović -direktor, Elvira Đidelija, Muhamed Šator, Zahida Borić, Zinaida Livnjak, Ćamil Tabaković, Derviš Veledar, Jasminka Klarić,
Hajrija Cokoja, Mehmed Muratović, Šemsa Toporan.